Shopping cart Shopping cart
Varukorg

Varför är luftkvaliteten sämre på sommaren?

Sommarmånaderna innebär att värme och fuktighet återkommer i många delar av landet, vilket kan leda till dålig luftkvalitet som kan påverka andning och syreupptag. Långvarig exponering för dålig luftkvalitet kan orsaka andningssvårigheter och problem med andningsorganen, särskilt hos äldre vuxna, personer som arbetar eller tränar utomhus under sommaren, personer som reser långa sträckor med flera.

Detta är särskilt viktigt eftersom luften vi andas bara innehåller 21 % syre, och vår kropp behöver syre för att ge bränsle till våra celler, skapa nya celler för att ersätta gamla celler, skapa energi från näringsämnen under matsmältningen och för att hjälpa våra vävnader och organ att fungera ordentligt. Dålig luftkvalitet kan begränsa mängden kvalitetssyre i luften vi andas, vilket gör oss trötta, andfådda och eventuellt sjuka.

Öka syrehalten för sommarvärme och fuktighet

Varför är luftkvaliteten sämre på sommaren? - Tänk på atmosfären runt omkring dig som en gigantisk ugn. Under sommarmånaderna kokar värmen och strålningen i solljuset luften och skapar en kemisk soppa (främst ozon) som tillsammans med andra föroreningar, pollen och mögel skapar dålig luftkvalitet.

Hur mäts luftkvaliteten? - Miljöskyddsbyrån använder "Air Quality Index" eller AQI för att mäta luftkvalitet och luftföroreningar.

Vilka är symptomen på ohälsosam luftkvalitet? - Dålig luftkvalitet och förorenad luft kan orsaka andningssvårigheter eller andra lungproblem hos friska människor, äldre vuxna eller personer med redan existerande luftvägssjukdomar som astma eller KOL.

Vilka platser har den sämsta luftkvaliteten? - American Lung Association publicerar varje år en rapport om luftkvaliteten i de stater och städer som har sämst luftkvalitet. Bland de sämst rankade finns stater som du kanske misstänker, som Kalifornien och Texas. Men det finns också några som du kanske inte förväntar dig, till exempel Washington State, Oregon och Pennsylvania.

Hur du kan andas lättare under sommarmånaderna - Det finns några saker du kan göra för att hjälpa dig själv att andas lättare under sommarmånaderna. Undvik att gå ut under värmeböljor eller under de varmaste tiderna på dagen, planera aktiviteter till morgonen eller kvällen, hitta en bra källa för väder- och luftprognoser och använd extra syrgas om du får andningsproblem på grund av dålig luftkvalitet.

Varför är luftkvaliteten sämre på sommaren?

Sommarens värme och fuktighet kan leda till dålig luftkvalitet, både utomhus och inomhus. Solljus och solstrålning kan producera mer ozon i luften vi andas, vilket är farligt. Föroreningar som kväveoxider reagerar med andra kemikalier och kolväten i solljuset och bildar ozongas. Ozon är bra när det finns högt i atmosfären eftersom det blockerar solens skadliga effekter. Ozon är dock dåligt på marknivå eftersom det är en giftig gas att andas och kan orsaka andningsproblem. Höga ozonhalter ökar också mängden andra luftföroreningar i den stillastående luften under sommaren, särskilt i storstäder med högre koncentrationer av kväveoxider. Varmare väder innebär också mer resande, vilket kan öka luftföroreningsnivåerna dramatiskt. Allt detta skapar en kemisk soppa i den stillastående och varma sommarluften som kan orsaka andningsproblem. När din kropp värms upp och du andas in denna luft måste dina lungor arbeta extra hårt för att hålla kroppen ordentligt syresatt.

Hur mäts luftkvaliteten?

Environmental Protection Agency använder "Air Quality Index" eller AQI (index för luftkvalitet) för att mäta luftkvalitet och luftföroreningar. Det mäter nivåerna av kolmonoxid, kvävedioxid, ozon och svaveldioxid i luften samt den uppskattade koncentrationen av "partikelföroreningar" (även kallade "partiklar"). AQI är som en skala som går från 0 till 500. Ju högre värdet är, desto större är luftföroreningsnivån. Ett AQI-värde på 50 eller lägre är god luftkvalitet, medan allt över 300 är farlig kvalitet. Mer information om AQI finns på den här länken från AIRNOW.gov eller i figuren nedan:

 

Index för luftkvalitet

 

Vilka platser har den sämsta luftkvaliteten?

American Lung Association publicerar varje år en rapport om luftkvaliteten i de stater och städer där luftkvaliteten är sämst. Du kan ta del av de senaste resultaten här och se uppgifter per delstat, län och storstadsområde. Bland de sämst rankade finns sådana som man kan misstänka, till exempel Kalifornien och Texas. Men det finns också några som man kanske inte förväntar sig, t.ex. Washington State, Oregon och Pennsylvania. Som du kommer att se har dessa delstater dålig luftkvalitet utomhus på sommaren av flera olika anledningar som grundar sig på region, industrier i regionen, föroreningar orsakade av reseproblem, årliga skogsbränder, sommaraktiviteter med mera.

Som många äldre kan intyga kan de sydöstra och sydvästra delarna av landet vara särskilt varma och fuktiga under sommaren, vilket gör det svårt att andas - särskilt för dem som redan har medicinska problem.

Tänk på att halterna av föroreningar i inomhusluften ofta är 2 till 5 gånger högre än utomhus, och i vissa fall kan halterna vara 100 gånger högre än utomhushalterna av samma föroreningar. Det innebär att luftkvaliteten inomhus kan vara ännu sämre än utomhus under sommarmånaderna! Bland några av de platser där inomhusluften under sommaren är sämst är busstationer, skolor, lagerlokaler och tillverkningsanläggningar - särskilt för arbetstagare som tillbringar större delen av sina dagar inne på dessa platser.

Hur du kan andas lättare under sommarmånaderna

Om du har problem med andningen på grund av dålig luftkvalitet under sommaren, försök att planera dina dagliga utomhusaktiviteter under morgon- eller kvällstid, då värmen och luftfuktigheten i allmänhet är som lägst. Du kan också planera i förväg genom att använda en online-resurs för att kontrollera luftkvaliteten i ditt område. En bra resurs att använda är AIRNOW.gov, en webbplats som drivs av EPA och som ger dagligen uppdaterad och lättförståelig information om luftkvaliteten i ditt område, inklusive aktuell luftkvalitet, prognoser och viktiga meddelanden om luftkvalitet.

Dessutom kan du bekämpa symptomen på dålig luftkvalitet genom att använda bärbar kompletterande syrgas som Boost Oxygen. Boost Oxygen är 95 % rent syre i prisvärda och praktiska behållare. Det är portabelt "syrgas att ta med" för återhämtning från andnöd i värmen och fuktigheten i den stillastående och ibland förorenade luften. Boost Oxygen är perfekt för platser eller aktiviteter där du kan behöva rent syre, t.ex. stranden, camping, träning som löpning utomhus, vandring eller cykling och sport som basket och tennis.

 

*Disclaimer: 95% Pure Boost Oxygen is for recreational purposes only, ideal for athletes and sports enthusiasts, older adults, and people at high altitude or in poor air quality. No prescription is needed to purchase Boost Oxygen. As it is not medical-grade oxygen, not a drug, and not intended for the treatment of any medical condition or disease, it is neither regulated nor approved by the FDA and thus the Agency has not assessed any of the statements herein. Consult your physician if you have any medical conditions.