Shopping cart Shopping cart
Varukorg
Boost Oxygen Sport 800

THE FIRST BOOST OXYGEN PRODUCT CREATED FOR ATHLETES AND FITNESS

PURE OXYGEN COMBINED WITH ORGANIC ORANGE AROMA

BoostSport95

WHAT IS BOOST OXYGEN: SPORT?

BOOST OXYGEN: SPORT is the first portable Pure Oxygen canister created for athletes and fitness enthusiasts! It contains 95% Pure Oxygen with organic Orange aroma – no prescription is needed.

Boost Oxygen: Sport provides all-natural respiratory support for athletes of all ages and levels, offering benefits for performance and recovery. Boost Oxygen is trusted by pro football teams, pro hockey teams, college athletic programs, athletic trainers, basketball players, tennis players, runners, fitness professionals, people going back to the gym and more. Help Is Here!

ORGANIC AND REFRESHING ORANGE AROMA

Boost Oxygen: Sport is the combination of oxygen and organic Orange aroma. Orange aroma (specifically Citrus Sinensis, which is the “sweet orange group”) has been independently studied and found to help exercise and performance.

A 2016 study evaluated the effects of inhaled orange flower essential oil during exercise by student athletes. The researchers found that people who inhaled the oil had a significant improvement in running times as well as an increase in lung function.

WHY ATHLETES USE SUPPLEMENTAL OXYGEN

Idrottare har använt kompletterande syrgas i årtionden för att förbättra prestanda och återhämtning under träning, träning och tävling. Den genomsnittliga syrenivån i luften är 21 % - den största delen består av 78 % kväve.

Människokroppen behöver syre för att skapa energi för att driva dina vävnader, organ, celler och hjärna, vilket kräver ännu mer under idrottsprestationer. Utan tillräckligt med syre kan du drabbas av andfåddhet, yrsel, trötthet och yrsel - särskilt under och efter perioder av ansträngande eller aerob aktivitet.

Dessutom kan användning av extra syrgas förbättra din VO2 Max, vilket kan bidra till att optimera idrottsprestationer och minska återhämtningstiden efter idrottsaktivitet. VO2 Max är ett mått på den maximala hastighet vid vilken syre effektivt kan utnyttjas av kroppen under träning - särskilt hjärtat, lungorna och musklerna. Det används för att mäta någons aeroba kapacitet.

Många idrottare använder portabelt syrgas vid sidan av planen för att förbereda sina kroppar för optimal prestanda på planen. En matchdag innebär ökad andning och hjärtfrekvens och högre syrebehov. Att ge kroppen mer syre ger mer energi och snabbare återhämtning.

För löpare och uthållighetsidrottare kan inhalerbart syre användas för att maximera syreintaget, undvika muskelkramper och eventuellt minska risken för skador. När du andas in syre absorberas det i blodet, där hemoglobinproteiner i röda blodkroppar transporterar det till muskler och vävnader. Att öka syretillgången kan förbättra hela denna process.

Boost Oxygen is trusted by pro football teams, pro hockey teams, college athletic programs, athletic trainers, basketball players, tennis players, runners, fitness professionals, people going back to the gym and more. Help Is Here!

boostoxygensportad2
check

APPROVED BY THE USADA AND WADA

Renat syre är också godkänt för användning under träning och tävling av USADA (United States Anti-Doping Agency) och WADA (World Anti-Doping Agency).