Shopping cart Shopping cart
Varukorg

Orsaker till andnöd

Du kanske har upplevt andfåddhet tidigare, eller känslan av att du inte kan ta ett djupt andetag i lungorna. Vilka är orsakerna till andnöd och hur kan kompletterande syrgas hjälpa dig? Vi tar upp några av grunderna och behandlingar som kan vara till nytta.

Symtom på andnöd

Andnöd är upplevelsen av att inte kunna få in tillräckligt med luft i lungorna. Det kan vara skrämmande, särskilt om du aldrig har haft känslan tidigare eller om du inte kan fastställa orsaken till den. Det är medicinskt känt som dyspné, vilket många människor beskriver som en extrem sammandragning i bröstet eller en kvävande känsla.

Vad orsakar andnöd

De flesta av oss har upplevt någon form av andfåddhet, kanske efter att ha idrottat eller gått uppför en brant trappa. Vanligtvis är detta tillfälligt och försvinner när kroppen fyller på sina syreförråd. Ibland finns det dock bakomliggande orsaker.

Några av de vanligaste orsakerna till andnöd är:

  • Hypoxi är ett tillstånd där det inte finns tillräckligt med syre i vävnaderna. Symtomen är bland annat andfåddhet, snabb hjärtfrekvens, förvirring, väsande andning och blåaktig hudfärg. Det kan utlösas av tillstånd som KOL, astma, hjärtproblem eller anemi.
  • Att befinna sig på högre höjd, på en plats som ligger längre över havsnivån än vad du är van vid (t.ex. i bergen), innebär att det finns mindre syre tillgängligt. Förutom andfåddhet kan du känna dig yr eller få huvudvärk.
  • Dålig luftkvalitet. Föroreningar, skogsbränder och dålig inomhusluftkvalitet kan irritera dina luftvägar och påverka din andning. Du kan också börja väsande andning eller hosta. Fortsatt exponering för dålig luftkvalitet kan också leda till allvarligare sjukdomar.
  • Astma är ett kroniskt andningstillstånd som gör att luftvägarna blir inflammerade och trånga. Detta kan förvärras av aktivitet eller stress och kan leda till en astmaattack som kräver läkarvård.
  • KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom, ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd där luftvägarna är blockerade och begränsar syreintaget. Andnöd kan bli ännu värre och kräva sjukhusvård. KOL utvecklas ofta till följd av långvarig exponering för irriterande ämnen som rök och föroreningar.
  • Åldrandet kan på ett naturligt sätt ta ut sin rätt på andningskapaciteten. Hög ålder kan orsaka atrofi i delar av lungorna och minska immunförsvaret, vilket gör dig mer mottaglig för andningsproblem.
  • Emphysem är en annan lungsjukdom som ofta orsakar andnöd, eftersom de små luftsäckarna (alveolerna) i lungorna är inflammerade och skadade, vilket gör att det inte finns något utrymme för frisk luft. Många personer med emfysem har också kronisk bronkit.

Hur man förbättrar andnöd

Om du får oförklarliga andningssvårigheter, särskilt om de är allvarliga och plötsliga, ska du omedelbart söka vård.

När någon läggs in på sjukhus på grund av andnöd och liknande tillstånd får han eller hon syre som han eller hon av en eller annan anledning inte kan få på egen hand. Detta ger koncentrerade syrenivåer till vävnaderna snabbt för att fylla på låga syreförråd, vilket gör det lättare att andas.

I icke akuta fall kan det vara till hjälp att använda en metod för naturligt andningsstöd, t.ex. extra syrgas. Detta alternativ kan inte bara öka syrehalten i kroppen utan även upprätthålla högre syrehalter under träning eller ansträngning för att minska risken för andnöd.

Rådgör alltid med din läkare om den bästa metoden för att förbättra din andning utifrån din sjukdomshistoria.

Fler forskningsbaserade skäl för att överväga att använda extra syrgas vid andnöd finns här.

Bio: Ana Reisdorf, MS, RD är en registrerad dietist och frilansskribent med 13 års erfarenhet inom området kost och diet. Genom sitt skrivande visar hon sin passion för att hjälpa människor att uppnå idealisk hälsa och göra omvälvande förändringar i sina liv.