Shopping cart Shopping cart
Wagen
bigheaderlogo

Privacyverklaring

Met ingang van 1 januari 2020

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Informatie die u vrijwillig verstrekt:

Wij verzamelen gegevens van u wanneer u zich op onze site registreert of een bestelling bij ons plaatst. Die gegevens kunnen bestaan uit uw naam, fysiek adres, factuuradres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer of creditcardgegevens. Door ons deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat deze informatie door ons wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt, overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Informatie die we automatisch verzamelen:

Wanneer u Producten koopt, onze Diensten gebruikt of door onze Website bladert, kunnen wij informatie verzamelen die uw IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, bladeractiviteit en andere informatie over uw interactie met onze Website kan omvatten.

Informatie die wij van uw gebruik ontvangen:

Wij kunnen informatie ontvangen over hoe en wanneer u Producten koopt of onze Diensten gebruikt en deze opslaan in logbestanden of andere soorten bestanden die aan uw account zijn gekoppeld. Dit soort informatie helpt ons onze klantenservice te verbeteren.

Cookies en tracking:

Wij gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze Producten koopt of onze Diensten gebruikt, en dit kan het gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën op onze Website omvatten. Wij werken samen met derden om verschillende functies op onze Website of bijbehorende sociale mediasites in te sluiten of weer te geven. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke traceertechnologieën gebruiken om u reclame of andere inhoud aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Personalisatie:

Wij stemmen uw winkel- en/of surfervaring af op uw individuele wensen.

Verbetering:

Onze dienstverlening aan u verbeteren door feedback en informatie van u te evalueren.

Verrijking:

Onze klantenservice en technische ondersteuning verbeteren voor een betere klantervaring.

Verwerk transacties:

Om zakelijke transacties uit te voeren. Uw informatie (zowel openbaar als privé) wordt echter niet gedeeld, verkocht, uitgewisseld of gegeven aan een derde partij, om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, behalve voor het leveren van het beoogde product of de dienst die u bij ons hebt aangevraagd.

Stuur periodieke e-mails:

Hieronder valt ook e-mailmarketing. U kunt zich afmelden voor elk marketingcontact met ons via de link onderaan de e-mail die u ontvangt.

Voor promoties:

Dit stelt ons in staat een promotie of evenement te beheren.

Problemen oplossen:

Om u te helpen in het geval van een probleem met de voltooiing van uw aankoop.

 

HOE BEWAREN WE GEGEVENS EN MAKEN WE ZE TOEGANKELIJK?

Actueel en accuraat:

Zoveel als redelijk is, en gebaseerd op de informatie die u ons verstrekt, doen wij ons best om uw gegevens actueel en accuraat te houden. Als uw gegevens veranderen (zoals een nieuw e-mailadres), dan bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van de verandering. Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u onze Diensten te leveren. We kunnen uw gegevens ook bewaren en gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, misbruik te voorkomen en onze Overeenkomsten af te dwingen.

Bewerk informatie:

Personen kunnen te allen tijde verzoeken om toegang tot, correctie, wijziging of verwijdering van informatie waarover wij beschikken door contact met ons op te nemen.

Toegang tot uw gegevens:

Alleen onze medewerkers, of vertrouwde agenten, hebben toegang tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde beschermd.

Neem direct contact met ons op:

Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Tenzij dit bij wet verboden is, zullen wij op uw verzoek alle Persoonlijke Informatie over u zo snel mogelijk van onze servers verwijderen. Er zijn geen kosten verbonden aan het inzien of bijwerken van persoonlijke informatie.

 

WAT IS ONS E-MAILBELEID?

Beleid inzake de ontvanger van berichten:

Voordat klanten e-mailberichten, reclame of promoties kunnen ontvangen, moeten zij ermee hebben ingestemd dergelijke berichten te ontvangen, hetzij door bij ons te kopen, hetzij door zich in te schrijven op een van onze mailinglijsten. Elke ontvanger kan te allen tijde verzoeken om van onze lijst te worden verwijderd en wij zullen aan dat verzoek voldoen. Bovendien zullen wij alle beschuldigingen van ontvangers met betrekking tot ongevraagde berichten grondig onderzoeken.

Beleid tegen reclame voor onze website via ongevraagde e-mailberichten:

Wij eisen dat alle e-mails die ons bedrijf of onze producten promoten alleen worden verzonden aan klanten die ermee hebben ingestemd dergelijke berichten te ontvangen. Wij verbieden reclame voor ons merk en onze website door middel van ongevraagde e-mailberichten. Als u denkt dat u ongevraagd e-mails hebt ontvangen waarin reclame wordt gemaakt voor ons merk of onze website, en u wilt een klacht indienen, stuur ons dan een e-mail via onze contactpagina. Wij zullen alle beschuldigingen met betrekking tot ongevraagde berichten onmiddellijk onderzoeken.

Uw e-mailadres is veilig bij ons:

  • Wij verkopen of delen uw e-mailadressen nooit met andere bedrijven.
  • U kunt zich te allen tijde uitschrijven.
  • Wij eisen dat elk e-mailbericht van ons een gemakkelijke manier bevat voor abonnees om zichzelf te verwijderen via een afmeldingslink.
  • Als u een nieuwsbrief of e-mail ontvangt en u wilt verwijderd worden van toekomstige promotionele of informatieve digitale mailings, klikt u gewoon op de afmeldlink onderaan de e-mail.
  • Als u denkt dat u ongevraagd e-mail hebt ontvangen en een klacht wilt indienen, kunt u ons een e-mail sturen via onze contactpagina.

 

HOE BEHEREN WE COOKIES?

Wij leveren online diensten die gemakkelijk te gebruiken, nuttig en betrouwbaar zijn. Hierbij kunnen kleine hoeveelheden informatie op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden geplaatst. Deze omvatten kleine bestanden die bekend staan als cookies. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

 

LINKS

Er kunnen bepaalde links op onze website staan die u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere websites en raden u aan hun privacy verklaringen te lezen.

 

KINDEREN

Wij verzamelen niet opzettelijk informatie over kinderen onder de dertien jaar. Als u jonger bent dan dertien jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie.

 

HOE BESCHERMEN WE INFORMATIE?

We nemen passende maatregelen:

Wat de bescherming van informatie betreft, beschermen wij uw Persoonlijke Informatie tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Kredietkaartverwerker(s):

Onze creditcardverwerker gebruikt veiligheidsmaatregelen om uw informatie zowel tijdens als na de transactie te beschermen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord:

De veiligste handelwijze is om uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig te bewaren en nooit aan derden bekend te maken. Omdat de informatie in uw account gevoelig is, zijn accountwachtwoorden gecodeerd, wat betekent dat we uw wachtwoorden niet kunnen zien, noch kunnen we vergeten wachtwoorden opnieuw versturen. We kunnen ze alleen opnieuw instellen en/of u een link geven om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

 

UW CALIFORNISCHE PRIVACYRECHTEN

Dit gedeelte geeft aanvullende details over de persoonlijke informatie die wij verzamelen over Californische consumenten en de rechten die zij hebben op grond van de California Consumer Privacy Act of "CCPA".

For more details about the personal information we have collected over the last 12 months (if applicable), including the categories of sources, please see the What Information Do We Collect section above. We collect this information for the business and commercial purposes described in the What Do We Use Your Information For section above. We share this information with the categories of third parties described in that section, where applicable.

We do not sell (as such term is defined in the CCPA) the personal information we collect (and will not sell it without providing a right to opt out). Please note that we may use third-party cookies for analytics, advertising and/or processing purposes as further described in the How Do We Manage Cookies section.

Onder bepaalde beperkingen geeft de CCPA Californische consumenten het recht om meer details te vragen over de categorieën of specifieke stukken persoonlijke informatie die we verzamelen (inclusief hoe we deze informatie gebruiken en openbaar maken), om hun persoonlijke informatie te verwijderen, om af te zien van eventuele "verkopen" die plaatsvinden, en om niet gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van deze rechten.

Californische consumenten kunnen een verzoek indienen op grond van hun rechten onder de CCPA door contact met ons op te nemen. Wij zullen uw verzoek verifiëren aan de hand van de informatie die aan uw account gekoppeld is, inclusief e-mailadres. Identificatie door de overheid kan vereist zijn. Consumenten kunnen ook een gemachtigde aanwijzen om deze rechten namens hen uit te oefenen.

 

WAT GEBEURT ER BIJ EEN INBREUK OP DE BEVEILIGING?

Als een inbreuk op de beveiliging een ongeoorloofde inbraak in ons systeem veroorzaakt die u wezenlijk treft, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en vervolgens de maatregelen melden die wij als reactie daarop hebben genomen. De toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteiten worden binnen 72 uur na de ontdekking van een inbreuk in kennis gesteld.

 

WAAR WERKEN WE??

De Verenigde Staten:

Ons hoofdkantoor en onze servers staan in de Verenigde Staten, dus uw gegevens kunnen worden overgebracht naar, opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten. Hoewel de gegevensbescherming, privacy en andere wetten van de Verenigde Staten misschien niet zo uitgebreid zijn als die in uw land (indien gevestigd buiten de VS), nemen wij veel maatregelen om uw privacy te beschermen. Door onze Website te gebruiken, begrijpt u en stemt u in met het verzamelen, opslaan, verwerken en overdragen van uw informatie aan onze faciliteiten in de Verenigde Staten, en de derden met wie wij deze informatie delen zoals beschreven in dit beleid.

 

HOE ZIT HET MET WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID?

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen of bij te werken, zullen wij dat op deze pagina doen.

 

WAT ALS ER VRAGEN OF ZORGEN ZIJN?

Als u vragen of opmerkingen hebt, bezorgd bent over de manier waarop wij een privacykwestie hebben aangepakt, of als u Persoonsgegevens die wij bewaren wilt bijwerken, verwijderen of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

BOOST Oxygen, LLC
Attn. Data Protection Officer
92 Woodmont Road
Milford, CT 06460
USA

Phone (203) 331-8100
Fax (203) 331-8600

orders@BoostOxygen.com

BOOST Oxygen, LLC • 92 Woodmont Road, Milford, CT 06460 – USA • Phone (203) 331-8100 • Fax (203) 331-8600 • E-Mail: orders@BoostOxygen.com