Shopping cart Shopping cart
Košík

Spring Air Quality – What You Need To Know

Spring is here and that means warmer weather – but changes in the weather can also influence your lifestyle. These can include indoor air quality during spring cleaning, outdoor activities such as hiking and exercise or something as simple as yard work, and even planning vacations to visit family and friends. If you’re an older adult, supplemental oxygen can help provide natural respiratory support for all of your daily activities as the weather warms.

Boost Oxygen for Spring Weather

The air we breathe contains only 21% oxygen. The majority is 78% nitrogen. Boost Oxygen is 95% pure supplemental oxygen for all-natural respiratory support in portable and convenient canisters. It provides nearly 5X the amount of pure oxygen you normally breathe. No prescription is needed. As the weather warms, we hope you will support your health and wellness with Boost Oxygen products!

Spring Weather Means Sniffles – Supplemental Oxygen Can Help

The arrival of Spring and warmer weather means sniffles for millions of people. Spring can be beautiful with flowers blooming, but that can also mean sneezing, coughing and runny noses due to pollen.

Your body can become poorly oxygenated as it fights off a sickness. Your body needs oxygen so it can provide oxygen-rich blood cells to keep your tissues and organs healthy. Without proper oxygen, you can feel tired and your immune system weakens.

Jarní úklid? Přemýšlejte o kvalitě vnitřního ovzduší

Jak říká staré přísloví, domov je tam, kde je srdce. V interiéru také pravděpodobně strávíte většinu svého života. Průměrný Američan stráví více než 80 % svého života v interiéru. Když se řekne znečištěné ovzduší, většina lidí si představí tovární komíny, smog nad městem nebo výfukové plyny z dopravní zácpy. Kvalita vzduchu v interiéru však může být ve skutečnosti horší než kvalita vzduchu venku. Jaro je také obdobím, kdy se mnoho lidí těší z každoročního úkolu jarního úklidu!

For all the time we spend indoors in our home, it’s important to know the ways you can improve indoor air quality to stay healthy and comfortable, especially for people with sniffles or respiratory issues.

Boost Oxygen for Indoor Air Quality

Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší mohou mít zásadní vliv na vaše pohodlí a zdraví. Špatná kvalita vzduchu v interiéru může časem způsobit i nemoci a dýchací potíže. Znečišťující látky v ovzduší mohou pocházet ze škodlivin, které do místnosti přinášejí ostatní lidé nebo domácí zvířata, roztoči, spory, plísně a houby, nebezpečné plyny, jako je oxid uhelnatý a radon, nebo těkavé chemické látky uvolňované z běžných čisticích prostředků a vaření. Kvalita vzduchu v interiéru bývá v zimních měsících horší, protože do místnosti často neproudí čerstvý vzduch zvenčí, což znamená, že alergeny zůstávají uvězněny uvnitř. Starší domy mohou obsahovat částice azbestu a olova, které mohou být při uvolňování do ovzduší škodlivé pro plíce.

Tyto látky znečišťující ovzduší a alergeny mohou způsobit nejen dýchací potíže, ale mohou způsobit i zhoršení stavu u lidí, kteří již dýchací potíže mají. Děti, lidé s astmatem a starší lidé mohou být na látky znečišťující ovzduší v interiéru obzvláště citliví, ale další účinky na zdraví se mohou projevit až po letech, po opakovaném vystavení.

Existuje několik snadných způsobů, jak zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru, ať už se jedná o váš domov nebo kancelář. Jejich provedení může výrazně zlepšit vaše pohodlí a celkové zdraví po celý rok:

– Change indoor air filters
– Keep it clean and vacuum
– Use air purifiers and dehumidifiers
– Let fresh air inside by occasionally opening windows

Related Article: Easy Ways You Can Improve Indoor Air Quality

Venkovní aktivity a cvičení? Myslete na podporu dýchání

With warmer weather, millions of Americans will enjoy getting back outdoors, whether it’s for exercise, leisure, hiking and camping or travel.

America’s parks will be filling up with plenty of campers and hikers. Boost Oxygen provides pure supplemental oxygen after sitting around the smoke from a relaxing campfire. Supplemental Oxygen also helps you wake up and clear the cobwebs after a night spent inside a tent or RV camper. Many people also like to camp and hike at higher altitudes – and supplemental oxygen can help with altitude acclimation.

“Need to catch my Breath”… “I’m Winded”… “Need a Break” – terms everyone uses while pushing their body during exercise or physical activity. Boost Oxygen provides 95% pure oxygen to help you get back to peak performance. Whether you need to catch your breath during a quick run or a marathon, taking a break from a hike or a bike ride, or competing on the court in basketball or tennis, supplemental oxygen helps you recover quicker!

Millions of Americans will also be traveling the roads and highways this summer for vacation. Air pollution from traffic, lack of physical activity and driving fatigue at night can all lead to oxygen deficiency which can cause dizziness, fatigue and headaches. Supplemental Oxygen can help you stay focused and energized while driving long distances.

 

Find a store near you that carries Boost Oxygen, or order online at our website store:

Najděte obchod ve svém okolí

Navštivte náš online obchod