Shopping cart Shopping cart
Košík
bigheaderlogo

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Účinnost od 1. ledna 2020

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Informace, které dobrovolně poskytnete:

Údaje od vás shromažďujeme, když se zaregistrujete na našich stránkách nebo u nás provedete objednávku. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, fyzickou adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo nebo údaje o kreditní kartě. Tím, že nám tyto informace poskytnete, souhlasíte s tím, že tyto informace budou shromažďovány, používány, zveřejňovány, přenášeny do Spojených států a uchovávány, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace, které automaticky shromažďujeme:

Při nákupu produktů, používání našich služeb nebo prohlížení našich webových stránek můžeme shromažďovat informace, které mohou zahrnovat vaši IP adresu, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu při prohlížení a další informace o tom, jak jste s našimi webovými stránkami pracovali.

Informace, které získáme z vašeho používání:

Můžeme získávat informace o tom, jak a kdy nakupujete produkty nebo používáte naše služby, a ukládat je do souborů protokolu nebo jiných typů souborů spojených s vaším účtem. Tento typ informací nám pomáhá zlepšovat naše služby zákazníkům.

Soubory cookie a sledování:

Ke shromažďování a ukládání informací při nákupu našich produktů nebo používání našich služeb používáme různé technologie, které mohou zahrnovat používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií na našich webových stránkách. Spolupracujeme s třetími stranami, které na naše Webové stránky nebo na přidružené stránky sociálních médií vkládají nebo zobrazují různé funkce. Naši partneři, kteří jsou třetími stranami, mohou používat soubory cookie nebo podobné sledovací technologie, aby vám mohli poskytovat reklamu nebo jiný obsah na základě vašich aktivit a zájmů při prohlížení.

 

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Personalizace:

Přizpůsobíme vaše nakupování a/nebo prohlížení webu tak, abychom byli schopni reagovat na vaše individuální požadavky.

Zlepšení:

Zlepšovat naše služby pro vás vyhodnocováním zpětné vazby a informací od vás.

Obohacení:

Zlepšit služby zákazníkům a technickou podporu pro lepší zákaznickou zkušenost.

Zpracování transakcí:

Provádění obchodních transakcí. Vaše informace (veřejné i soukromé) však nebudou bez vašeho souhlasu sdíleny, prodávány, vyměňovány ani poskytovány žádné společnosti třetí strany, a to z jakéhokoli důvodu, s výjimkou dodání zamýšleného produktu nebo služby, kterou jste si u nás vyžádali.

Pravidelné zasílání e-mailů:

To zahrnuje i e-mailový marketing. Z jakéhokoli marketingového kontaktu s námi se můžete odhlásit prostřednictvím odkazu na konci e-mailu, který obdržíte.

Pro propagační akce:

To nám umožňuje spravovat propagační akce nebo události.

Řešení problémů:

Abychom vám pomohli v případě problémů s dokončením nákupu.

 

JAK UCHOVÁVÁME DATA A ZPŘÍSTUPŇUJEME JE?

Aktuální a přesné:

V rámci možností a na základě informací, které nám poskytnete, se snažíme udržovat vaše údaje aktuální a přesné. Pokud se vaše údaje změní (například nová e-mailová adresa), jste povinni nám tuto změnu oznámit. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy bude váš účet aktivní, nebo po dobu potřebnou k poskytování našich služeb. Vaše údaje můžeme také uchovávat a používat za účelem plnění právních povinností, řešení sporů, prevence zneužití a vymáhání našich smluv.

Informace o úpravách:

Jednotlivci mohou kdykoli požádat o přístup k informacím, které uchováváme, opravit je, změnit nebo vymazat, a to tak, že nás kontaktují.

Přístup k vašim datům:

K vašim údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci nebo důvěryhodní zástupci. Vaše osobní údaje jsou vždy chráněny.

Kontaktujte nás přímo:

Pokud chcete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás přímo. Pokud to zákon nezakazuje, odstraníme na vaši žádost veškeré vaše osobní údaje z našich serverů, jakmile to bude možné. Přístup k Osobním údajům nebo jejich aktualizace není pro jednotlivce zpoplatněna.

 

JAKÉ JSOU NAŠE E-MAILOVÉ ZÁSADY?

Zásady pro příjemce zpráv:

Předtím, než mohou zákazníci dostávat e-mailové zprávy, reklamu nebo propagační akce, musí se zasíláním takových zpráv souhlasit, a to buď nákupem u nás, nebo přihlášením se do některého z našich seznamů adresátů. Každý příjemce může kdykoli požádat o vyřazení z našeho seznamu a my této žádosti vyhovíme. Kromě toho důkladně prošetříme veškerá obvinění příjemců týkající se nevyžádaných zpráv.

Zásady proti reklamě na našich webových stránkách pomocí nevyžádaných e-mailových zpráv:

Požadujeme, aby všechny e-maily propagující naši firmu nebo její produkty byly zasílány pouze zákazníkům, kteří souhlasili se zasíláním takových zpráv. Zakazujeme reklamu naší značky a webových stránek pomocí nevyžádaných e-mailových zpráv. Pokud máte pocit, že vám byly zaslány nevyžádané e-maily propagující naši značku nebo webové stránky, a chcete zaregistrovat stížnost, napište nám prostřednictvím naší kontaktní stránky. Všechna podezření týkající se nevyžádaných zpráv okamžitě prošetříme.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí:

  • Vaše e-mailové adresy nikdy neprodáváme ani nesdílíme s jinými společnostmi.
  • Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
  • Požadujeme, aby každá námi odeslaná e-mailová zpráva obsahovala snadný způsob, jak se mohou odběratelé sami odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení.
  • Pokud obdržíte informační bulletin nebo e-mail a přejete si, aby vám v budoucnu nebyly zasílány propagační nebo informační digitální zprávy, jednoduše klikněte na odkaz pro odhlášení v dolní části e-mailu.
  • Pokud máte pocit, že vám byl zaslán nevyžádaný e-mail, a chcete zaregistrovat stížnost, napište nám prostřednictvím naší kontaktní stránky.

 

JAK SPRAVUJEME SOUBORY COOKIE?

Poskytujeme online služby, které se snadno používají, jsou užitečné a spolehlivé. Mohou zahrnovat umístění malého množství informací do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Patří mezi ně malé soubory známé jako cookies. Soubory cookie nelze použít k vaší osobní identifikaci.

 

ODKAZY

Na našich webových stránkách se mohou nacházet určité odkazy, které vás od nich odvádějí. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů na jiných webových stránkách a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

DĚTI

Záměrně neshromažďujeme informace o dětech mladších třinácti let. Pokud je vám méně než třináct let, neposkytujte nám prosím žádné osobní údaje.

 

JAK CHRÁNÍME INFORMACE?

Přijímáme vhodná opatření:

Pokud jde o ochranu informací, chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením.

Dodavatel(é) pro zpracování kreditních karet:

Náš dodavatel pro zpracování kreditních karet používá bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů během transakce i po jejím dokončení. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zabezpečení vašich osobních údajů, obraťte se prosím přímo na nás.

Přihlášení uživatelským jménem a heslem:

Nejbezpečnější je uchovávat své uživatelské jméno a heslo v bezpečí a nikdy je nesdělovat třetím osobám. Vzhledem k tomu, že informace ve vašem účtu jsou citlivé, jsou hesla k účtu šifrována, což znamená, že vaše hesla nemůžeme vidět a zapomenutá hesla nemůžeme znovu odeslat. Můžeme je pouze obnovit a/nebo vám poskytnout odkaz na obnovení hesla.

 

VAŠE KALIFORNSKÁ PRÁVA NA SOUKROMÍ

Tato část obsahuje další podrobnosti o osobních údajích, které shromažďujeme o kalifornských spotřebitelích, a o právech, která jim poskytuje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (California Consumer Privacy Act, CCPA).

For more details about the personal information we have collected over the last 12 months (if applicable), including the categories of sources, please see the What Information Do We Collect section above. We collect this information for the business and commercial purposes described in the What Do We Use Your Information For section above. We share this information with the categories of third parties described in that section, where applicable.

We do not sell (as such term is defined in the CCPA) the personal information we collect (and will not sell it without providing a right to opt out). Please note that we may use third-party cookies for analytics, advertising and/or processing purposes as further described in the How Do We Manage Cookies section.

S určitými omezeními poskytuje zákon CCPA kalifornským spotřebitelům právo požádat o podrobnější informace o kategoriích nebo konkrétních osobních údajích, které shromažďujeme (včetně způsobu, jakým tyto údaje používáme a zveřejňujeme), právo na vymazání svých osobních údajů, právo odhlásit se z případného "prodeje" a právo nebýt za uplatnění těchto práv diskriminován.

Kalifornští spotřebitelé mohou podat žádost v souladu se svými právy podle CCPA tak, že nás kontaktují. Vaši žádost ověříme na základě údajů spojených s vaším účtem, včetně e-mailové adresy. Může být vyžadována státní identifikace. Spotřebitelé mohou také určit oprávněného zástupce, který bude tato práva vykonávat jejich jménem.

 

CO SE STANE V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI?

Pokud narušení bezpečnosti způsobí neoprávněný průnik do našeho systému, který vás významně ovlivní, co nejdříve vás o tom budeme informovat a následně oznámíme opatření, která jsme v reakci na to přijali. Příslušné orgány pro ochranu osobních údajů jsou informovány do 72 hodin od zjištění jakéhokoli narušení.

 

KDE PŮSOBÍME?

Spojené státy:

Sídlo a servery provozujeme ve Spojených státech, takže vaše údaje mohou být přenášeny, ukládány nebo zpracovávány ve Spojených státech. Ačkoli zákony na ochranu osobních údajů, soukromí a další zákony ve Spojených státech nemusí být tak komplexní jako zákony ve vaší zemi (pokud se nacházíte mimo USA), podnikáme mnoho kroků na ochranu vašeho soukromí. Používáním našich webových stránek berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, ukládáním, zpracováním a předáváním vašich údajů do našich zařízení ve Spojených státech a těm třetím stranám, se kterými je sdílíme, jak je popsáno v těchto zásadách.

 

JAK JE TO SE ZMĚNAMI NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud se rozhodneme změnit nebo aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů, učiníme tak na této stránce.

 

CO KDYŽ SE VYSKYTNOU OTÁZKY NEBO OBAVY?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, máte obavy ohledně způsobu, jakým jsme řešili jakýkoli problém týkající se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete aktualizovat, odstranit nebo změnit jakékoli osobní údaje, které máme, kontaktujte nás na níže uvedených informacích.

BOOST Oxygen, LLC
Attn. Data Protection Officer
92 Woodmont Road
Milford, CT 06460
USA

Phone (203) 331-8100
Fax (203) 331-8600

orders@BoostOxygen.com

BOOST Oxygen, LLC • 92 Woodmont Road, Milford, CT 06460 – USA • Phone (203) 331-8100 • Fax (203) 331-8600 • E-Mail: orders@BoostOxygen.com